Misiune-viziune

INSTITUȚIA DE EDUCAȚIE TIMPURIE GRĂDINIȚA – CREȘĂ NR.7 este o instituție de stat subordonată Consiluilui municipal Chișinău Instituție care promovează o educație de calitate copiilor de 2 –  7 ani, fundamentată pe principii de echității și relevanței pentru toate categoriile de copii prin:

– Asigurarea educației de calitate, ingrijire și sprijin pentru fiecare copil;

  • Asigurarea un mediul favorabil ce stimulează dezvoltarea potențialului creativ a copiilor,
  • Fortificarea sănătății copiilor;
  • Modelarea personalității copiilor prin dezvoltarea și perfecționarea deprinderilor, cunoștințelor, valorilor spirituale și atitudinilor in toate domeniile vieții acestora;
  • Promovarea valorilor culturii și spritualității naționale și internaționale;
  • Motivarea părinților și a cadrelor didactice;
  • Promovarea dialogului permanent, deschis și flexibil cu partenerii sociali și educaționali;
  • Implicarea cadrelor didcatice în procesul de formare continuă.

Dorim să oferim copiilor un start solid în educație prin integrarea relevantă în societate cu scopul formării  personalității dezvoltată multilateral.

Deviza instituției noastre ” COPII STRĂINI NU EXISTĂ”