Cv-ul directorului

Curriculum vitae

Informaţii personale

Nume, prenume

Bairac Natalia Taras

Data naşterii

13 octombrie 1959

 Sex

feminin

Adresă 31, str.Livezilor, com.Stăuceni, m.Chișinău
Telefon Serviciu:

(022)79 02 18

Mobil:

079473835

Alte date de contact:

(022) 79 03 20

Fax  –
E-mail natalia.bairac@gmail.com; centrugradi7@gmail.com
Locul de muncă

 

Director în instituție de educație timpurie grădinița – creșă nr.7
                   Perioada     18.05.2016 – în prezent
Funcţia sau postul ocupat Director, grădinița – creșă nr.7, sl.Centru
Principalele activităţi si responsabilităţi Management în educație;

Responsabil de activitatea în ansamblu a instituției de educație timpurie.

Elaborarea și implementarea Planului de dezvoltare al instituției.

Dezvoltarea instituției prin implementarea proectelor locale și internaționale

Funcţia sau postul ocupat Director interimar, grădinița – creșă nr.7, sl.Centru
Principalele activităţi si responsabilităţi Management în educație;

Responsabil de activitatea în ansamblu a instituției de educație timpurie.

Elaborarea și implementarea Planului de dezvoltare al instituției.

 

Perioada   01.09.2008 – 23.03.2015
Funcţia sau postul ocupat Director, creșă – grădinița nr.7, sectorul Centru, Chișinău
Principalele activităţi si responsabilităţi Management în educație;

Responsabilități în domeniul educațional, organizațional.

Planificarea și realizarea planurilor operaționale de activitate a instituției.

 

Perioada 01.09.2002 – 01.09.2008
Funcţia sau postul ocupat Director, grădinița – școala primară nr.7, sectorul Centru
Principalele activităţi si responsabilităţi Management în educație și instruire;

Organizarea și desfășurarea continuității în activitatea complexului educațional grădinița – școala primară.

Perioada 10.11. 1995 – 01.09. 2008
Funcţia sau postul ocupat Director, creșă – grădinița nr.7, sectorul Centru, Chișinău
Principalele activităţi si responsabilităţi Management și educație;

Management în educație;

Responsabil de activitatea în ansamblu a instituției de educație timpurie.

Elaborarea și implementarea Planului de dezvoltare al instituției.

Dezvoltarea instituției prin implementarea proectelor locale și internaționale

Perioada 07.08 1984 – 09.11.1995
Funcţia sau postul ocupat Metodist, creșă – grădinița nr.7, sectorul Centru, Chișinău
Principalele activităţi si responsabilităţi Management și educație;

Responsabil de activitatea cabinetului metodic, ajutorarea educatorilor în domeniul educației.

Organizarea și desfășurarea activităților metodice la nivel de instituție,sector.

Perioada 12.10 1983 – 06.08.1984
Funcţia sau postul ocupat Educator, creșă – grădinița nr.7, sectorul Centru, Chișinău
Principalele activităţi si responsabilităţi Educație;

Ocrotirea vieții și sănătății copiilor, planificarea și realizarea procesului educațional;

Organizarea lucrului cu părinții în domeniul educației copiilor.

Perioada 01.06.1982 – 03.08. 1983
Funcţia sau postul ocupat Director, educator,  instituția preșcolară s.Kneazivka, raionul Rojneatov, Ivano – Frankovsk; Ucraina
Principalele activităţi si responsabilităţi Management și educație;

Responsabilități în domeniul educațional, organizațional.

Planificarea și realizarea planurilor operaționale de activitate a instituției.

 

Perioada 17.10. 1980 –30.04.1982
Funcţia sau postul ocupat Educator, grădinița nr.100, Academiei de Științe al USSR, or.Leningrad.

Department AȘ USSR, filiala Leningrad.

Principalele activităţi si responsabilităţi Educație;

Ocrotirea vieții și sănătății copiilor, planificarea și realizarea procesului educațional;

Educaţie şi formare

 
 Perioada 1976 – 1980
Calificarea / diploma, obţinută Lector de pedagogie și psihologie preșcolară,

 metodist în domeniul educației preșcolare.

Specialitatea – pedagogie și psohologie ( preșcolară).

Institutul Pedagogic de Stat ”Alecu Russo” din Bălți.

 

Domenii principale studiate / competenţe dobândite Psihologia și pedagogiea copilului preșcolar;

Metodologia organizării activităților cu copii de 1 – 7 ani;

Competențe în predarea metodologiei educației copiilor în instituții de învățămînt (colegiul, institut);

 

Gradul didactic / managerial deţinut Grad didactic II conferit 2012, confirmat 2017,

Grad managerial II conferit 2009, confirmat 2014.

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”;

Centrul Republican Educațional ”Pro Didactica”;

Centru de formare continua ”Univers Academic”;

Program educațional ”Pas cu Pas”.

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

Limba maternă Ucraineană

 

Limbi vorbite

Limbi străine cunoscute

  Citirea Scrierea Vorbirea
Limba română bine bine bine
Limba rusă excelent excelent excelent
  Limba germană bine satisfăcător satisfăcător

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice  Cunoștințe profesionale în domeniul managementului educațional;

Abilități de organizator și lider;

Capacități de conlucrare cu echipa managerială și cu organele ierarhice superioare;

Cultura în luarea deciziilor, rezistența la stres, stabilitatea emoțională;

Cultura organizării ședințelor de diferite tipuri;

Capacitatea de a lua hotărâri, pasiunea pentru lucru cu subordonații, integritatea,

Capacitatea de a respecta și de a  fi respectată.

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului O bună stăpânire a programelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), navigare pe Internet.
Alte competenţe şi aptitudini relevante funcţiei Inițiativă, spiritul de dreptate, capacitatea de a respecta și a fi respectată,

Spirit analitic și obiectiv, altruistă;

Aptitudini bune de învățare, capacități de autoinstruire.

Capacități intelectuale ( intelegență, discernămîntul, vederile largi).

 

Aptritudini și competențe personale: Temperamantul sangvinic, echilibrată în primirea deciziilor,  tolerantă, inteligentă., hotărîtă, înțelegătoare, aptitudini bune de învățare, capacități de predare la copii și adulți, responsabilitate.