CONTACTE

Adresa: Mun.Chișinău, sector.Centru str.Ip.Soroceanu nr.40

Email: centrugradi7@gmail.com

Tel: (022) 790218 – Director: Bairac Natalia

(022) 790320 – asistenta medicală.

Transport  ruta 191, 190, 125,189 stația: str. Romantică